Política de Privacitat

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens proporcione és Dornier, S.A. (“Dornier”) amb CIF A58369497. Les dades de contacte del responsable són els següents:

  • Adreça postal: C/ Avenida del General Perón nº36, 1a Planta, 28020.
  • Telèfon: 91 54 68 900

El Grup Empark, del que forma part Dornier, ha anomenat un Delegat de Protecció de Dades, davant del qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seues dades personals i les dades de contacte del qual són els següents:

  • Adreça postal: C/ Avenida del General Perón nº36, 1a Planta, 28020.
  • Correu electrònic: dpo@empark.com

2. Finalitats del tractament, bases legitimadores i terminis de conservació de les seues dades

a). Consultes i peticions d'informació

Les seues dades podran ser tractats per a l'atenció, gestió i satisfacció de la consulta o petició d'informació relativa a un servici que ens remeta a través del formulari de contacte, ubicat en l'enllace següent: http://oraxativa.com/va/atencio-al-ciutada, o a través del nostre e-mail oficial del lloc web: oraxativa@dornier.es. Estos tractaments troben la seua base legítima en el consentiment que ens presta a través de l'enviament del mail en el que inclou la seua consulta o a través del formulari que vosté òmpliga en l'enllaç anteriorment assenyalat.

Les dades personals facilitats seran conservats mentres siguen necessaris per a la gestió i satisfacció de la seua consulta o petició d'informació. Superat este període, les dades seran definitivament cancel·lats

 b). Aplicacions a processos de selecció

Les seues dades també podran ser tractats per a la gestió del procés de selecció a què aplic, o per a l'oferta d'un lloc de treball, en el cas que vosté no aplic a un procés de selecció concret, durant el període d'1 any. La base legítima per a este tractament es troba en l'execució de mesures precontractuals, en tant que la finalitat del procés de selecció és la possible contractació laboral.

Les dades personals facilitats seran conservats mentres siguen necessaris per a la finalització d'un procés de selecció específic o per a la busca d'una oferta d'un lloc de treball, durant el període d'1 any. Superats estos períodes, les dades seran definitivament cancel·lats.

c). Enviament de comunicacions comercials i d'oportunitats professionals a no clients

Sempre que haja prestat el seu consentiment, les seues dades seran tractats per a l'enviament de comunicacions comercials sobre productes o servicis del Grup Empark o de tercers, relacionats amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic, o per a l'enviament d'oportunitats professionals per a treballar amb nosaltres. La base legítima d'estos tractaments és el consentiment que vosté haja prestat. Les seues dades seran tractats fins al moment en què retire el seu consentiment, moment en el qual seran definitivament cancel·lats. Podrà retirar el consentiment prestat a través dels canals continguts en l'apartat 4 d'esta Política.

d). Tractaments realitzats sobre les dades personals dels nostres clients

En el cas que vosté haja contractat un dels nostres productes o servicis, les seues dades seran tractats per a la gestió dels dits productes y/o servicis.

Addicionalment, Dornier podrà tractar les seues dades personals per a complir a qualsevol obligació legal que li incumbisca, incloent obligacions tributàries i, si és el cas, la normativa local que siga aplicable.

Dornier podrà contactar amb els seus clients per a informar-los sobre productes o servicis semblants als contractats i oferits per Dornier que puguen ser del seu interés. Per al desenrotllament d'esta finalitat les seues dades seran tractats per a aplicar tècniques de perfilado/segmentación que permeten que els productes o servicis que podem oferir s'ajusten el màxim possible als seus interessos i necessitats. En esta anàlisi, es podran tindre en compte les seues dades demogràfiques, així com els referents al tipus de producte contractat.

En el cas que el client haja prestat el seu consentiment, les seues dades també podran ser tractats per a informar-li sobre altres productes o servicis oferits pel Grup Empark o per tercers, relacionats amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic. Per al desenrotllament d'esta finalitat les seues dades seran tractats per a aplicar tècniques de perfilado/segmentación que permeten que els productes o servicis que podem oferir-li s'ajusten el màxim possible als seus interessos i necessitats. En esta anàlisi, es podran tindre en compte les seues dades demogràfiques, així com els referents al tipus de producte contractat.

Així mateix, en el cas que el client haja prestat el seu consentiment, les seues dades personals podran ser cedits a empreses del Grup Empark o a terceres empreses relacionades amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic, amb la finalitat que puguen posar-se en contacte amb vosté per a informar-li sobre productes i servicis que estes empreses comercialitzen.

El client podrà retirar el consentiment prestat o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials a través dels canals especificats en l'apartat 4 d'esta Política.

Les dades personals dels clients seran conservats mentres siguen necessaris per a les finalitats anteriorment descrites. Per a aquells tractaments en què vosté haja prestat el seu consentiment, les seues dades seran tractats fins al moment en què retire el seu consentiment. En el moment en què no siguen necessaris per a estes finalitats, les dades seran bloquejats durant el període en què puguen ser necessaris per a l'exercici o la defensa enfront d'accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejats i tractats de nou per este motiu. Superat este període, les dades seran definitivament cancel·lats.

3. Destinataris de les dades personals

Les seues dades personals podran ser cedits a Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigisca la normativa aplicable.

També podran tindre accés a les seues dades personals els proveïdors de servicis que Dornier contracte o puga contractar i que tinguen la condició d'encarregat de tractament, així com empreses del Grup Empark, amb l'únic propòsit de gestionar les finalitats anteriorment descrites.

També podran ser cedits les seues dades personals a empreses del Grup Empark o a terceres empreses relacionades amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic, sempre que, sent client nostre, haja prestat el seu consentiment per a això.

Pot consultar el llistat d'empreses del Grup Empark en l'enllace següent: https://www.empark.com/es/es/listado-de-sociedades-del-grupo-empark

4.  Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seues dades personals

Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que establisca la normativa aplicable en cada moment

També té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment i a oposar-se a rebre comunicacions comercials.

Per a exercir estos drets podrà dirigir-se a Dornier per algun dels canals següents:

  • Correu postal, adjuntant fotocòpia del seu DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concrete la sol·licitud a Dornier, S.A., Avinguda del General Perón, 36, planta 1a - Departament d'Atenció al Client RGPD.
  • Correu electrònic a la direcció dpo@empark.com amb la informació següent: nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concrete la sol·licitud.

Se li informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades