Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Si té qualsevol dubte no dubte a consultar la nostra F.A.Q. (Preguntes Freqüents) on trobarà les qüestions realitzades per la majoria dels usuaris. 

Per a la seua comoditat a l'hora d'efectuar el pagament de la zona blava existix a més del pagament en metàl·lic, la possibilitat de pagament a través de l'App Telpark - www.telpark.com. En el parquímetre trobarà les indicacions dels passos a donar per a utilitzar-les, però si té algun dubte, consulte qualsevol controlador de Dornier quan li veja que li ajudarà amb molt gust. Per a la seua comoditat a l'hora d'efectuar el pagament de la zona blava existix a més del pagament en metàl·lic, la possibilitat de pagament a través de l'App Telpark - www.telpark.com. En el parquímetre trobarà les indicacions dels passos a donar per a utilitzar-les, però si té algun dubte, consulte qualsevol controlador de Dornier quan la veja que li ajudarà amb molt gust.

Telpark® és una aplicació que funciona com el seu parquímetre personal, accessible des del telèfon mòbil (disponible per a iPhone i Android), ordinador o tablet. Permet iniciar, prolongar o interrompre el període d'estacionament, pagant únicament pel temps utilitzat. A més, permet pagar les denúncies anul·lables des de l'aplicació. Només has de configurar la matrícula del vehicle i un mitjà de pagament: la teua targeta bancària. Pot acudir a la completa secció de preguntes freqüents de la pàgina web de Telpark (www.telpark.com/es/faq/). Allí podrà resoldre qualsevol tipus de dubtes respecte d'això.

Seleccione "Buscar aparcamiento" en la pàgina d'inici (www.dornier.es). Introduïsca el nom de "Xàtiva" en el buscador de text i polse buscar. També pot seleccionar Xàtiva per mitjà del navegador en el mapa.

Tal com expressa l'Ordenança Municipal Reguladora de l'estacionament, vosté disposarà de 90 minuts per a anul·lar la denúncia. El dit temps comença a transcórrer des del moment d'imposició de la denúncia.

  • Sobrepassar el temps d'estacionament autoritzat, indicat en el tiquet de rotación/estacionamiento o pagat amb un estacionament inferior a una hora i mitja:

    • Si s'anul·la abans dels 90 minuts següents a la imposició de la denúncia: 4,00EUR.

El tique d'estacionament es compon de dos parts, la que vosté exhibix en l'interior del vehicle i una altra, més xicoteta, que vosté pot utilitzar de resguard o de justificant. A l'efecte de justificant per a notes de gastos o semblant, es pot utilitzar el propi tique. El tique té dos parts, una que ha de col·locar de forma visible dins del seu vehicle, i una altra que pot portar-se-la amb si.

El preu que es paga és una taxa municipal i per tant no és deduïble dels impostos. Si requerixen informació addicional pot dirigir-se a l'Àrea de Mobilitat i Tràfic de l'Ajuntament de Xàtiva. L'import que s'abona és una taxa municipal i per tant no és deduïble d'impostos. La Regidoria d'Hisenda del seu municipi pot facilitar-li informació addicional respecte d'això. A l'efecte de justificant per a notes de gastos o semblant, es pot utilitzar el propi tique.

Per exemple, després de les 21:00h o en dia festiu? Si traiem tique després que haja finalitzat el servici en la ciutat, el parquímetre ens donarà un tique vàlid per al següent dia de regulació i amb el temps corresponent a l'import introduït. El parquímetre està programat de tal manera que, si vosté saca tique fora d'horari de regulació, li donarà un tique en el que el temps d'estacionament començarà a comptar a partir de la següent hora en què entre en funcionament el servici de nou. És a dir, si vosté traguera un tique de dilluns a divendres a les 14:00 el temps d'estacionament que apareixerà en el seu tique començarà a comptar a partir de les 16:00h ó16:30h (depenent de l'horari d'estiu o hivern) d'eixe mateix dia ja que és en eixa hora quan comença novament a regular-se el servici d'estacionament regulat en la via pública. Si vosté ho traurà un diumenge, el temps del tique menja.

L'Ajuntament, a través de concurs públic, contracta a una empresa privada per a gestionar el servici d'estacionament regulat, sent esta empresa privada l'encarregada de fer complir l'Ordenança per mitjà dels seus agents. El controlador, junt amb altres persones que treballen per a fer que el servici funcione correctament, és empleat d'una empresa privada contractada per l'ajuntament.

Una vegada notificada la sanció en el seu domicili, vosté haurà de dirigir la seua reclamació o efectuar el pagament al Departament de Sancions de l'Ajuntament de Xàtiva.

Els agents encarregats de regular l'estacionament tenen assignades diferents zones a regular pel que no hi ha un temps marcat per a passar per un punt en concret. Si bé és cert que en les zones on existisca major rotació de vehicles l'agent revisarà la dita zona amb major assiduïtat. El personal de Dornier encarregat de supervisar el compliment de la normativa d'ordenança relacionada amb l'aparcament regulat, recorre les zones regulades de forma contínua.

Els parquímetres es localitzen a una distància pròxima de les places regulades per a facilitar i minimitzar el temps que vosté empra a aparcar el seu vehicle. No obstant això, es deixa un temps de cortesia equivalent al que pot necessitar vosté per a anar a l'expenedor de tiques a traure el tique i tornar al seu vehicle per a col·locar-ho en l'interior del parabrisa. El controlador ha de fer complir l'Ordenança, un dels articles sancionables en la dita Ordenança tracta sobre l'excés de temps marcat en el tique, s'entén que si un tique excedix el temps màxim marcat en el mateix és susceptible de ser sancionat pel controlador.

Ha de guardar-ho ja que es tracta de la prova física de la dita operació, podent fer ús del mateix davant qualsevol reclamació.

Si vosté vol sol·licitar una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda ha de dirigir-se a l'Excm. Ajuntament de Xàtiva, al Departament de Mobilitat.

Els vehicles que posseïsquen la corresponent autorització oficial en vigor, queden exempts del pagament. La targeta de mobilitat reduïda ha de ser l'original i estar completament visible des de l'exterior.

Si és denunciat havent realitzat el pagament amb Telpark i l'hora de la denúncia esta dins de l'horari pagat, la pròpia aplicació gestiona l'incident. Per a això ha de contactar amb el suport de Telpark a través de Más opciones > Contacta con nosotros o en la pantalla principal de l'app, cantó superior dreta, punxant sobre la icona del sobre. Una altra forma és escrivint a l'email: soporte@telpark.com

Per a poder obtindre els beneficis de resident, a més d'estar empadronat i residir de fet en una zona regulada, haurà d'obtindre el distintiu que li acredite com a tal. Ací pot obtindre més informació del tràmit necessari. Ací pot obtindre més informació del tràmit necessari.

Per a tramitar la targeta de resident per a vehicles propietat de persones físiques, cal residir en un carrer regulat i presentar original i fotocòpia de la següent documentació en l'Ajuntament de Xàtiva per registre d'entrada:

  • DNI,  o targeta de residència i passaport.

  • Certificat d'ITV en vigor. o Permís de circulació del vehicle.

  • Rebut del segur del vehicle.

Consulte ací per a veure la informació completa

Podran obtindre distintiu de resident les persones físiques que figuren empadronades dins de l'àrea d'aplicació prevista en la present ordenança i que disposen d'un vehicle cedit per la seua empresa, bé siga propietat d'esta, o bé ho haja adquirit per mitjà de la subscripció d'un contracte d'arrendament financer (rènting o lísing) . El sol·licitant haurà d'estar autoritzat per l'empresa per a fer ús del dit vehicle de manera única i exclusiva i fora de l'horari de treball, extrem que haurà d'acreditar fefaentment. Per a això haurà de presentar junt amb la resta de documentació que s'assenyala en este article, la següent:

  • Document subscrit pel representant legal de l'empresa en què s'acredite que el sol·licitant és l'únic i exclusiu usuari del vehicle, i que està autoritzat per a disposar del vehicle fora de l'horari de treball.

  • Fotocòpies del CIF de l'empresa i del DNI del representant legal de la mateixa. En cap cas s'atorgarà més d'una targeta per vehicle

El mètode de pagament Telpark permet abonar la taxa d'estacionament des d'un Smartphone o ordinador via web, podent realitzar esta acció des de qualsevol lloc, per la qual cosa no cal col·locar i canviar el tique cada vegada que s'abone el servici o s'amplie l'horari. Sobre l'ús i els avantatges de Telpark pot obtindre més informació ací

Per a donar-te un servici més personalitzat, utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació