Avís Legal

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Vosté està visitant la pàgina Web www.oraxativa.com del Grup Empark que centralitza l'activitat d'estacionaments regulats en superfície.

En compliment del que establix la Llei 34/2002 d'11 de Julio, de Servicis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals:

  • Responsable de la web: DORNIER S. A.
  • C.I.F. A5869497
  • Domicili Social: Av. del General Perón 36, 1a planta, 28020 Madrid
  • E-mail de Contacte:oraxativa@dornier.es
  • Telèfon: (34) 915468900
  • Dades Registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 3.892, Secció 8a, Foli 53, Full número M-65.265, Inscripció 3ª

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA

1.-Consideraciones Prèvies

Les presents condicions legals regulen l'ús legal permés d'esta pàgina web, el responsable legal de les quals és Dornier S. A. Estes condicions generals regulen l'accés i utilització que el propietari de la web posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica la seua acceptació sense reserves. La utilització de l'àrea d'usuaris o l'adquisició de productes o servicis es regiran, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals servicis.

Als efectes del compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d'ara en avant LSSI, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , el propietari del domini referenciat, li informa que la finalitat de la Pàgina Web és publicitària i informativa; així mateix, s'oferix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels servicis de l'empresa.

 

2.-Propietat Intel·lectual i Industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en este website són propietat de Dornier S. A., o disposa si és el cas, del dret d'ús dels mateixos, i en este sentit s'erigixen com a obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzemament, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en esta web, queda expressament prohibit excepte previ i expresse consentiment del titular. No obstant això, els usuaris podran dur a terme la reproducció o emmagatzemament dels continguts del website per al seu exclusiu ús personal, quedant expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts d'este website, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials.

 

3.- Condicions d'Accés

Dornier S. A., es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'esta, de les condicions d'accés, condicions de contractació. etc. L'empresa responsable de la web no garantix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina o al seu contingut, ni que esta es trobe actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element en què puguen produir alteracions en el seu sistema informàtic. Dornier S. A. declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faça ús d'ella i tinguera perjuís de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole. El titular de la web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se de l'ús sense consentiment de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels servicis i opinions efectuats per tercers.

 

4.- Responsabilitat per Links

L'empresa responsable de la pàgina web, declina qualsevol responsabilitat pels servicis y/o informació que es preste en altres pàgines enllaçades amb esta Web. Dornier S. A. no controla ni exercix cap tipus de supervisió quan inclou l'enllaç a les mateixes, amb la creença que estos continguts acaten la legislació aplicable. No obstant això, la utilització d'Enllaços a altres pàgines no suposa de cap manera responsabilització ni apropiació del contingut de les mateixes, sense que es puga entendre que es produïx labor alguna de supervisió ni aprovació dels canvis o informacions que es realitzen en elles. Aconsellem als visitants de les mateixes actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposen en dites webs. Dornier S. A. no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjuís que puguen relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

 

5.-Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regirà per la legislació espanyola.

Tant els usuaris com Dornier S.A., estan d'acord en què per a qualsevol discrepància que puga sorgir quant a la interpretació, compliment y/o execució de les presents normes se sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals competents de Madrid capital, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls.

 

Per a donar-te un servici més personalitzat, utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús. Més informació